. 

Några utav våra projekt.

Bergvärme entreprenad Karlstad Kronojägaren 3
Färdigställd: 2022
Kund: Willhem Fastigheter Karlstad
Förutsättning
: 102 lägenheter med en samlad yta på 6 680 m2
Energibehov
: 1 070Mwh för värme och varmvatten (764Mwh värme, 306Mwh varmvatten)
Tidigare värmekälla:
 Fjärrvärme ca 264kw effekt.
Entreprenaden kom att bestå av totalt 3 050 m bergvärme kombinerat med 2st Thermia Mega L värmepumpar med en total effekt på ca: 118kw. Värmepumparna tar enbart hand om fastighetens värmebehov, och allt varmvatten fortsätts att produceras med fjärrvärme, även spetsvärmen/Tillsatsvärme  sker med fjärrvärme.
Ny energiförbrukningen är beräknad till: ~690Mwh
(~690Mwh fördelat på ~152Mwh för Vp. och 232Mwh för FJV-tillsats, Varmvatten oförändrat 306Mwh på fjärrvärme) 
Estimerad energibesparing ca: ~380Mwh /år 

Bergvärme entreprenad Karlstad Kronojägaren 2
Färdigställd: 2022
Kund: Willhem Fastigheter Karlstad
Förutsättning: 190 lägenheter med en samlad yta på 12 300 m2
Energibehov: 1 630Mwh för värme och varmvatten (1060Mwh värme, 570Mwh varmvatten)
Tidigare värmekälla: Fjärrvärme ca 420kw effekt.
Entreprenaden kom att bestå av totalt 4 650 m bergvärme kombinerat med 2st Thermia Mega XL värmepumpar med en total effekt på ca: 176kw. Värmepumparna tar enbart hand om fastighetens värmebehov, och allt varmvatten fortsätts att produceras med fjärrvärme (570mwh) även Spetsvärmen/Tillsatsvärme  sker med fjärrvärmen.
Ny energiförbrukningen är beräknad till: ~1070Mwh
(~1070Mwh fördelat på ~210Mwh för Vp. och 290Mwh för FJV-tillsats, Varmvatten oförändrat 570Mwh på fjärrvärme) 
Estimerad energibesparing ca: ~560Mwh /år

Bergvärme entreprenad Arvika Uthoppet 2
Färdigställd: 2022
Kund: LECAB Fastigheter 
Förutsättning: 1 industrilokal med kontor med en samlad yta på 2 000 m2
Energibehov: 402Mwh för värme och varmvatten 
Tidigare värmekälla: Oljepanna ca 47,0 m3. (verkningsgrad 85%)
Entreprenaden kom att bestå av totalt 2 940 m bergvärme kombinerat med 2st Thermia Mega värmepumpar med en total effekt på ca: 147kw. Värmepumparna tar  hand om fastighetens värmebehov samt varmvatten. Spetsvärmen/Tillsatsvärme  sker med mindre elpanna.
Ny energiförbrukningen är beräknad till: ~ 96Mwh
(~96Mwh fördelat på ~95Mwh för Vp. och 1Mwh för tillsatsvärme,)
Estimerad energibesparing ca: ~306Mwh /år