. 

Service & reparationer 

Vi har många års erfarenheter utav installation och service av Thermia & Nibe Värmepumpar.
Vi är äkta Kyl & Värmepumpstekniker som kan din värmepump till 100%
Vi är verksamma i stort sett hela Värmland/Dalsland och vi välkomnar dig som kund till oss.
Inget jobb är för stort eller litet.  Vi erbjuder även serviceavtal och årlig läcksöknings kontroller i enlighet med Svensk Kylnorm.


Användning av personuppgifter (GDPR)
Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor. En kunds personuppgifter används för löpande service ärenden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden. Kunden samtycker till att Kiiveri Climate support AB får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen och som är relevanta för kundens hjälp och användning av webbplatsen. Om kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss. Kunden kan när som helst kräva att bli struken ur vårt register så länge det ej bryter mot annan lagstiftning, t.ex bokföringslagen. Fullständiga villkor för detta finner ni under vår integritets policy.