. 

värmepumps entreprenad

Det finns idag inte många energibesparande lösningar som är så effektiva som att göra en konvertering ifrån exempelvis Fjärrvärme, Pellets-Olja-Elpannor till smart bergvärme.  Det besparar ca 70-85% av ert energibehov från idag.  

En fastighet som har ett energibehov "inköpt energi ex fjärrvärme" på 600Mwh får efter en bergvärme installation ett mycket lägre inköp av energi på ca 150Mwh istället, och får samma energin till fastigheten, för värme och varmvatten. och reducerar därmed sitt Co2 avtryck enormt. Värmepumpar är idag klassificerade som förnyelsebarenergi.

Vi åtar oss Totalentreprenader i alla storlekar, inget jobb är för stort eller litet. Vi har fasta UE entreprenörer som vi samarbetar med och kan därmed utlova en överlämnad anläggning som vi kan vara stolta över och som du som kund kommer bli garanterat nöjd med.